Beliau adalah kepala SMA Terpadu Al Qudwah. Namanya Bapak Iwan Supriana, M.Pd. 


Kalau yang ini, guru Pendidikan Agama Islam. Beliau lulusan kampus An Nu’aimi Jakarta. Nama beliau Bapak Fadli, S.Pd.I.

Bapak Ivan Said Affandi, nama beliau. Guru Bahasa Arab dan Guru Tahfidz.
 1. Iwan Supriana, M.Pd.            Kepala Sekolah
 2. Resiana, S.Si.,                           Guru Kimia, Penjamin Mutu Pendidikan
 3. Restu Handayani, S,Pd           Guru Matematika, Waka Sarana Prasarana
 4. Kusnadi,                                    Guru Tahfidz, Waka Kesiswaan
 5.  Ahmad Rohili, S.Pd.              Guru Bahasa Indonesia
 6. Arni Yulianti, S.Pd.                 Guru Fisika, Waka Kurikulum
 7.    Ikeu isrianingsih, S.Ikom,   Guru PKn
 8.  Lia Ernalia, Amd                    Bendahara
 9.  Supadilah, S.Si                        Guru Fisika
 10. Tika Nurliawati S.Pd.             Guru Biologi, BK
 11. Ivan Said Afandi,                    Guru Tahfidz
 12. Fadli S.Pd.                                Guru PAI
 13. M.Ilham Sanusi                      Guru Kebersihan
 14.  Abu Fiqyi Supriyadi, S.Pd.   Guru PJOK
 15. Nanang Damanhuri               Guru Kebersihan
 16. Tuti Herawati, S.Pd.i             Guru Tahfidz
 17. Irma Hidayah, S.Pd.              Guru Bahasa Inggris
 18. Wiliyanti                                  Guru Kesenian
 19. Ovi Nurna Oktaviani, S.Pd. Guru Sejarah
 20. Siti Wahidah, S.Pd.               TU 
 21. Eko Hadi Purnomo, S.Pd,   Guru Ekonomi
 22. Taufik Billah, S.Pd.               Guru Sosiologi